مقالات

مقایسه میزان نیروی پیچ های ارتودنسی

ارتودنسینیروی پیچ های گسترش فکی ارتودنسی بسیار زیاد و منقطع هستند و این امر سبب ایجاد تفاوت زیاد در ساختار نیروی حاصله با نیرویی مطلوب برای حرکت دندان می شود. از این رو، به دنبال فعال شدن پیچ ، نیروی سنگین وارده به دندان¬ها، به سرعت از میان رفته و فعال شدن دوباره با فاصله ی زمانی کوتاه، سبب آسیب به دندانها و لثه می گردد.

در ضمن یکی دیگر از معایب، مشکل همکاری بیمار در فعال سازی پیچ می باشد. ما پس از طراحی و ثبت اختراع یک پیچ گسترش دهنده ی فک آن را با دیگر پیچ ها مقایسه کردیم.
پیچ  مورد نظر در ابعادی همانند با دیگر پیچ ها با قابلیت گسترش هشت میلیمتر ساخته شد. پیچ  در یک پلاک متحرک ارتودنسی گذاشته شد و به وسیله ی دستگاه آزمون فشار، منحنی نیروی آن رسم و مقایسه شد. میزان نیروی پیچ طراحی شده، نسبت به دیگر پیچ ها کمتر و مداوم تربود.
در مقایسه با نیروی متناوب و سنگین دیگر پیچ ها، پیچ طراحی شده در این بررسی نیروی سبک و پیوسته وارد کرد و می توان از آن در ساخت پلاکهای ارتودنسی استفاده کرد.
مرتضی عشاق، شهلا مومنی دانایی، محمدرحیم همتیان، محمودرضا عشاق، علی هادیون زاده، سید امیر عباس صبوری

مطب های ارتودنسی دکتر مرتضی عشاق

چه موقع ارتودنسی کنیم

دانستنی های ارتودنسی

آیا می دانید اندازه دندانهای دائمی‌ ممکن است نسبت به اندازه فک خیلی بزرگ یا کوچک باشند؟ به عنوان مثال، اگر کودکی فک کوچک را از مادر و دندانهای بزرگ را از پدر به ارث برده باشد، دندانها در فک جا نمی‌‌شوند. آیا می دانید براساس پژوهشی که در نوجوانان 13-8 ساله ایرانی انجام شد، اصلی ترین علت ایجاد کننده ناهنجاری فکی، عقب بودن و کوچکی اندازه فک پایین می‌باشد؟

اطلاعات بیشتر

پرسش و پاسخ

آیا دستگاههای ارتودنسی موجب درد و ناراحتی می شوند؟

مرتضی عشاق درمانهای ارتودنسی دردی مانند درد تزریق ندارند بلکه فقط برای یک تا دو روز بعد از هر ویزیت، دندانها کمی حساس می شوند. به مرور که درمان ارتودنسی پیش می رود از این حساسیت نیز کاسته می شود. در مواردی که این حساسیت در 2-1 روز اول آزار دهنده باشد می توان از استامینوفن استفاده نمود. هر چند در این موارد اگر دارویی نیز مصرف نشود پس از سپری شدن 2-1 روز این حساسیت خود به خود برطرف می شود.

اطلاعات بیشتر