رزومه و سوابق

رزومه و سوابق دکتر مرتضی عشاق

رزومه و سوابق دکتر مرتضی عشاق

بیوگرافی

 • متولد 1356 – تهران
 • عضو هیات علمی    
 • دندانپزشک نمونه سال 94 (دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
 • دانشیار و متخصص ارتودنسی
 • رتبه اول دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی.
 • - رتبه اول بورد تخصصی ارتودنسی در کشور.
 • -- دریافت لوح تقدیر از وزارت محترم بهداشت در سال 1380.
 • - دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه دانشکده دندانپزشکی شیراز در همایش کیمیای شرق  و جشن  ترنم  سپاس.
 • -  دارای اختراع ثبت شده تحت عنوان: ساخت نوعی پیچ قابل نصب در دستگاه گسترش فک با قابلیت اعمال نیروی سبک و مداوم بدون نیاز به فعال سازی توسط بیمار: شماره ثبت اختراع 41046 ، تاریخ ثبت اختراع: 30/3/86.
 • - عضو انجمن مخترعین کشور.
 • بازرس انجمن ارتودنتیستهای ایران
 • مسوول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی شیراز
 • -  تقدیرمعاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هفته پژوهش سال 1387به عنوان " پژوهشگر فعال در زمینه ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1387"
 • - چاپ  8 مقاله ی فارسی و 6 مقاله ی انگلیسی موجود در www.pubmed.com
 •   Email: morteza _oshagh @ yahoo.com
دکتر مرتضی عشاق

رتبه ها

- رتبه اول در بین دانشجویان ورودی 1374 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

- دریافت لوح تقدیر از وزارت محترم بهداشت به عنوان دانشجوی ممتاز دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال 1380.

- رتبه اول آزمون بورد(دانشنامه) تخصصی ارتودنسی در کشور: شهریور 1383.

- تقدیر در پنجمین جشنواره علمی پژوهشی دندانپزشکی: شهید دکتر احمد هدایت. اسفند 1383: به عنوان رتبه اول بورد تخصصی ارتودنسی در کشور.

- دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی شیراز: منتخب دانشجویان ورودی سال 1379 دانشکده دندانپزشکی شیراز .

- دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه در همایش کیمیای شرق سالهای 1386 و 1387.  (بزرگداشت اساتید نمونه دانشگاه).

- دریافت  لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه در جشن  ترنم  سپاس سال 1386. ( بزرگداشت روز استاد و روز دندانپزشکی ).

- دارای اختراع ثبت شده تحت عنوان: ساخت نوعی پیچ قابل نصب در دستگاه گسترش فک با قابلیت اعمال نیروی سبک و مداوم بدون نیاز به فعال سازی توسط بیمار: شماره ثبت اختراع 41046 ، تاریخ ثبت اختراع: 30/3/86.

- عضو انجمن مخترعین کشور.

- تقدیر به خاطر اختراع فوق توسط ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی و معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

- تقدیر معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هفته پژوهش سال 1387به عنوان " پژوهشگر فعال در زمینه ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1387"

- تقدیر ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی شیراز پس از نامه تقدیرنامه به امضای 85 نفر از دانشجویان

- تقدیر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دلیل کسب نمره ارزشیابی برتر در دو سال متوالی

- داور برتر در زمینه طرحهای تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 26/9/1391

تحصیلات

 • دوره دکترای عمومی دندانپزشکی- دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، از مهر 1374 تا شهریور 1380: رتبه اول در بین دانشجویان ورودی سال 74 دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی. پایان نامه: بررسی شیوع ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی مراجعه کننده به مرکز شنوایی سنجی بیمارستان لقمان حکیم.
 • - دوره تخصصی در رشته ارتودنسی (ارتودانتیکس)، دانشکده دندانپزشکی مشهد، از مهر 1380 تا شهریور 1383. رتبه اول بورد تخصصی ارتودنسی در کشور: شهریور 83. پایان نامه: مقایسه بیماران کلاس I ارتودنسی درمان شده توسط سیستم Begg و edgewise از طریق شاخص PAR .
 • - دوره یک ماهه فلوشیپ آموزش پزشکی- خرداد ماه 1387- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • - دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

فعالیتهای فرهنگی – هنری

 • کسب رتبه سوم در جشنواره ادبی مهرگان- مهر ماه 1382- شیراز.
 • برگزیده جشنواره ادبی داستانهای ادبی ایرانی- 1382- استان خراسان
 • دریافت لوح سپاس از وزیر محترم بهداشت در جشنواره ادبی مهر- مهر ماه 1384- شیراز
 • کسب مقام سوم در جشنواره بزرگ فرهنگی دانش و نیایش با موضوع نماز- در شاخه داستان.1387- شیراز.
 • چاپ داستان " لحظه ها " در گاهنامه ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز: مجله اهورایی: شماره 23: پاییز 1386: صفحه 14.
 • همکاری و چاپ مطالب طنز در ماهنامه علمی، فرهنگی، خبری آراد.
 • کسب عنوان هنرمند برگزیده در دومین جشنواره قرآنی- فرهنگی- هنری جامعه پزشکی در رشته آثار ادبی .1390- تهران.
 • چاپ داستان " جهنم نامه " در خبرنامه انجمن علمی پریودنتولوژی ایران: شماره 10: پاییز 1391: صفحه 10-11.
 • چاپ داستان " ازل نامه " در خبرنامه انجمن علمی پریودنتولوژی ایران: شماره 11: زمستان 1391: صفحه 16-17.

کتابهای تالیفی

 • سندرم های سر و صورت : انتشارات شایان نمودار
 • آشنایی با ارتودنسی : انتشارات شایان نمودار
 • مورفولوژی دندانهای دایمی: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • تشخیص و طرح ریزی درمان ارتودنسی: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-معاونت پژوهشی

مقالات چاپ شده

Prevalence of malocclusions in school-age children attending the orthodontics department of Shiraz University of Medical Sciences

Eastern Mediterranean Health Journal 2010: Vol. 16 No.12; 1025-30.

 Forced eruption by fiber-reinforced composite.

Dent Today. 2009 Oct;28(10):66, 68, 70-1.

Orthodontic treatment needs assessment of 14- to 18-year-old students in Shiraz, Iran.

World J Orthod. 2010 Winter;11(4):e19-25

 A comparison of force decay: elastic chain or tie-back method?

World J Orthod. 2010 Winter;11(4):e45-51

Impact of an educational leaflet on parents' knowledge and awareness of children's orthodontic problems in Shiraz.

East Mediterr Health J. 2011 Feb;17(2):121-5

 Assessment of parental awareness about malocclusion in Shiraz, Islamic Republic of Iran.

East Mediterr Health J. 2011 Jul;17(7):599-603

 Ion release from orthodontic brackets in 3 mouthwashes: an in-vitro study.

Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 Jun;139(6):730-4.

In vitro evaluation of force-expansion characteristics in a newly designed orthodontic expansion screw compared to conventional screws.

Indian J Dent Res. 2009 Oct-Dec;20(4):437-41

 Evaluation of the effect of buccal corridor size on smile attractiveness.

Eur J Esthet Dent. 2010 Winter;5(4):370-80.

 Accuracy of computerized automatic identification of cephalometric landmarks by a designed software.

Dentomaxillofac Radiol. 2013 Jan;42(1):20110187. doi: 10.1259/dmfr.20110187.

 The effects of forehead and neck positions on profile esthetics.

Eur J Esthet Dent. 2012 Winter;7(4):454-66.

 Effectiveness of peer education of tooth-brushing in children.

Iran Red Crescent Med J. 2011 Dec;13(12):906-7. Epub 2011 Dec 1.

 Effect of MRI on the mechanical properties of stainless steel orthodontic wires.

World J Orthod. 2010 Winter;11(4):e72-7.

 Autoclaving and clinical recycling: effects on mechanical properties of orthodontic wires.

Indian Journal of Dental Research 2012; 23(5): 638-642.

 Relationship of third molar movement during orthodontic treatment and root angulation.

Indian Journal of Dental Research 2012; 23(6):23-28.

 Determination of the dental arch form in the primary dentition using a polynominal equation model

Journal of Dentistry for Children (J Dent Child) 2012; 79(3): 136-42.

 A comparative study of vertical lip changes after standard edgewise and preadjusted orthodontic treatments

Journal of Cranio-Maxillary Diseases July 2012/ Vol 1 / Issue 2 /: 68-73

 Temporomandibular disorder and hearing loss

Helenic Orthodontic Review: 2003;6:165-173.

 Perceptions of laypersons and dentists regarding the effect of tooth and gingival display on smile attractiveness in long- and short-face individuals

 EuropeanJournalofEstheticDentistry 2013; vol 8: number 4:570-81.

 Comparison of the shear bond strength of orthodontic brackets in bonding and rebonding: Preparation with laser versus conventional acid etch technique

Photomed Laser Surg. 2013 Aug;31(8):360-4

Effects of image enhancement on reliability of landmark identification in digital cephalometry.

Indian J Dent Res. 2013 Jan-Feb;24(1):98-103.

 Effects of maxillary expansion and placebo effect of appliances on nocturnal enuresis – preliminary results

Central European Journal of Urology 2014; 67: 51-55

 Effect of Recycling and Autoclave Sterilization on the Unloading Forces of NiTi Closed-Coil Springs: An In Vitro Study..

J Dent (Shiraz). 2013 Dec;14(4):184-90

 A Comparison of apical Root Resorption in Incisors after Fixed Orthodontic Treatment with Standard Edgewise and Straight Wire (MBT) Method.

J Dent (Shiraz). 2013 Sep;14(3):103-10.

.- بررسی شیوع ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی – فکی در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی. چاپ شده در مجله: تحقیق در علوم دندانپزشکی(دوره اول) شماره 2: زمستان 1383: 48-44.

- مقایسه نتایج اکلوزالی حاصله از درمان ارتدنسی بیماران کلاس یک درمان شده با سیستم Begg و.edgewise در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1386: جلد 31(3): 208-201

- مقایسه آزمایشگاهی میزان نیرو- فعال سازی پیچ طراحی شده با سایر پیچ های معمول در گسترش فک. در مجله دانشکده دندانپزشکی شیراز 1386: دوره 8 : شماره 4 : 53-45.

- بررسی میزان نیاز به درمان ارتودنسی براساس شاخص زیبایی دندانی در دانش آموزان 18-14 ساله شهر شیراز در سال 1386. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد: 1387: دوره 32- شماره 2: صفحه 151-143.

- همبستگی نمایه ی نیاز به درمان ارتودنسی ( IOTN )با ارزیابی فردی در بیماران 22-18 ساله . در مجله دانشکده دندانپزشکی شیراز. بهار 1388: دوره 10 : شماره 1 : 24-16.

- کاربرد کامپوزیت تقویت شده با فیبر((FRC جهت رویش با اعمال نیرو (Forced eruption): گزارش یک مورد.  چاپ در مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. بهار 1388

- نیاز به درمان ارتودنسی در دانش آموزان 14 تا 18 ساله شهر شیراز. در مجله دانشکده دندانپزشکی شیراز 1388: دوره 10 : شماره 2 : 43-136.

- رابطه بین ابعاد سر و صورت و اندازه دندانهای قدامی. در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1388: دوره 27 : شماره 2 : 93-84.

Original Article

Awareness of Iranian’s General Dentists Regarding the Latest Prophylaxis Guideline for Prevention of Infective Endocarditis

 J Dent Shiraz Univ Med Scien 2013; 14(1):6-12

-  بررسی و مقایسه ی شکل و ابعاد سلا تورسیکا در نمای لترال سفالومتری در بیماران با ارتفاع صورتی متفاوت: مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ویژه نامه بهار 1391:J Dent Shiraz Univ Med Sci 2012; Supplement:445-455

Comparison of Dental Arch Changes and Patients’ Discomforts between Newly

Designed Maxillary Expansion Screw and Slow Expansion Procedures.

J Dent Shiraz Univ Med Scien 2012; 13(3): 110-119

-  آموزش بر پایه حل مساله – تجربه یک شیوه جدید آموزش در دندانپزشکی. چاپ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. دوره 10 ، شماره 2 پی در پی:26 تابستان 1389: 179-171.

-  مقایسه رضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی از اثربخشی دو روش تدریس مشارکتی و سخنرانی. چاپ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.1390; 11(1):24-31

داوری مقاله در مجلات بین المللی

 • The use of synthetic collagen-apatite material Litar in orthodontic treatment with replantation of  canineand premolar.
 • World Journal of Orthodontics
 • Interlabial gap behavior with time.
 • European Journal of Orthodontics
 • Evaluation of hyoid bone position and head posture in subjects with skeletal class I and skeletal class II
 • World Journal of Orthodontics
 • 'Effects of flapless bur decortications on movement velocity of dogs' teeth'
 • Dental Research Journal

مقالات ارائه شده در کنفرانسها

 -ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی – فکی وکاهش شنوایی.(ارائه سخنرانی): در سومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. اصفهان: 1383.

- مقایسه بیماران کلاس I ارتودنسی درمان شده توسط سیستم Begg و edgewise از طریق شاخص PAR.(ارائه سخنرانی): در سومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. اصفهان: 1383 .

- Interceptive guidance of occlusion.(ارائه پوستر): در چهارمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. شیراز: 1384.

- Orthodontics and suicide (پذیرش  به عنوان پوستر ولی عدم ارائه): در چهارمین همایش  بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. شیراز: 1384.

- مطالعه مقایسه ای یک طرح جدید پیچ گسترش فکی.(ارائه سخنرانی): در پنجمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. تهران: 1385.

- سریال اکسترکشن.(ارائه سخنرانی):در چهارمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران. تهران: 1384.

- بررسی اثرات کاربرد ماتریکس غیر معدنی شده استخوان (DBM) در ترمیم حفره آلوئولی رت های دیابتیک نوع I(ارائه پوستر): در پنجمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران. تهران: 1384 و در ششمین همایش بین المللی  انجمن علمی پریودنتولوژی ایران. شیراز: 1385.

- Orthodontic anchorage and skeletal implants (ارائه پوستر): در ششمین همایش بین المللی  انجمن علمی پریودنتولوژی ایران. شیراز: 1385.

- ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی – فکی و کاهش شنوایی.(ارائه پوستر): در پنجمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران. تهران: 1384.

- بررسی ضریب همبستگی بولتون با ابعاد سر و صورت.(ارائه سخنرانی): در نهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی سراسر کشور. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: اردیبهشت 1386.

- مقایسه ناهنجاریهای فکی- صورتی در متولیدن سالهای جنگ تحمیلی با دو دهه قبل و بعد از آن.(ارائه پوستر): در نهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی سراسر کشور. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : اردیبهشت 1386.

- ارتودنسی پیشگیری.(ارائه سخنرانی): دربازآموزی تازه های ارتودنسی. شیراز: 1385.

- Triage – Space management (ارائه سخنرانی): دربرنامه سمینار یک روزه ارتودنسی. شیراز: 1386.  

- بعد از دست رفتن زود هنگام دندان شیری چه کنیم؟(ارائه سخنرانی):در سمینار علمی تازه های درمان در دندانپزشکی کودکان. کرمان: 1386.

- شکاف کام ولب(تشخیص، طبقه بندی، درمان).(ارائه سخنرانی): در ششمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران. تهران: 1386.

- مشکلات پزشکی و درمانهای ارتودنسی.(ارائه سخنرانی):در سومین کنگره علمی سالانه انجمن بیماری های دهان ایران. تهران: 1386 .

- Costen syndrome(ارایه پوستر): در کنگره سالمندی. کاشان: آبان 1386.

- دستگاه متحرک Thurow معرفی فواید و طرز ساخت. (آموزش دور میز): در شانزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان. تهران: آبان 1386.

- ملاحظات ارتودنسی در درمانهای پریودنتال. (ارایه سخنرانی): در هفتمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی. تهران: آبان 1386.

- رابطه بین ابعاد سر و صورت و اندازه دندانهای قدامی.(ارایه پوستر): در ششمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. تهران 1386.

- Riding pontics(ارایه پوستر): در ششمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. تهران 1386.

- Orthodontic considerations in orthognathic surgery(ارایه پوستر): در چهارمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران. تهران 1386.

- an invitro comparative evaluation of load activation rate of a new designed expansion screw(ارائه سخنرانی):در دومین همایش سالیانه شاخه ایرانی انجمن جهانی تحقیقات دندانپزشکی. آذرماه 1386.

- دیدگاههای ترمیمی در درمانهای ارتودنسی.(ارائه سخنرانی):در هفتمین همایش انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی. شیراز 1386.

- forced eruption توسط FRC. (ارائه سخنرانی):در هفتمین همایش انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی. شیراز 1386.

- سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم: 16-15 شهریور 1386

- سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم: بلوک دندانپزشکی کودکان : 6 اسفند 1384

- سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم: بلوک ترمیمی: 7 اسفند 1384

- سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم: بلوک ارتودنسی: 19 بهمن 1385

- تالاسمی و ارتودنسی .(ارائه سخنرانی):در سمینار سه روزه ملاحظات دندانپزشکی در بیماران خاص و سیستمیک. تهران 1387.

- مقایسه تحلیل ریشه دندانهای ثنایای بالا و پایین در دو روش ارتودنسی ثابت با سیم 022 و روش straight wire (MBT) (ارایه پوستر): در اولین همایش سراسری دستیاران تخصصی دندانپزشکی ایران. همدان 1387.

- اهمیت لترال سفالومتری در ارتودنسی با موقعیت NHP. (ارایه پوستر): در اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران. تهران 1387.

- Correlation between IOTN and self-evaluation in 18-22 years old patients.

The impact of educational pamphlet on increasing the parental awareness of orthodontic problems in Shiraz

Effect of MRI on mechanical properties of orthodontic wires

(ارایه پوستر): در هفتمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. همدان 1388.

-        درمان های اصلاح رشد در کودکان کلاس 3 استخوانی. (ارایه سخنرانی): در دومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه فارس.آبان 1389

-        ویژگیهای مکانیکی مینی اسکروهای ارتودنسی و تاثیر آن بر ثبات اولیه. (ارایه پوستر): در دومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه فارس.آبان 1389

-        (ارایه سخنرانی): در نهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. مشهد 1390: بررسی تحلیل ریشه دندان لترال فک بالا که به علت کانین نهفته ایجاد می شود

-        (ارایه پوستر): در نهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران. مشهد 1390: لکه های سفید در ارتودنسی.

-        (ارایه سخنرانی): در کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیستهای ایران. تهران-هتل المپیک - بهمن 1391: سندرم Costen.

-        (ارایه سخنرانی): در پنجمین کنگره انجمن رادیولوژی ایران. تهران-دانشگاه تهران- بهمن 1391: طراحی نرم افزار آنالیز سفالومتری و کاربرد آن در ارتودنسی.

-        (ارایه سخنرانی): در سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران. شیراز- مهر 1390: مشکلات پریودنتال و ارتودنسی.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق تدریس

 • دروس تئوری دوره های دندانپزشکی عمومی: رشد و نمو، درمان مال اکلوژن کلاس I عوامل اتیولوژیک موضعی و عمومی، سریال اکسترکشن، درمان شکاف کام و لب.
 • دروس عملی دوره دندانپزشکی عمومی:ارتودنسی علمی(1)(پری کلینیک)، ارتودنسی عملی(2)(پری کلینیک)، ارتودنسی عملی (3)(کلینیک)، ارتودنسی عملی(4)(کلینیک).
 • دروس دوره تخصصی ارتودنسی(ارائه شده به دستیاران تخصصی ارتودنسی): مباحث رشد ونمو و کلینیک دستیاران تخصصی( درمان بیماران).
 • ارایه درس ارتودنسی نظری 1 به شکل Self- directed learning با همکاری EDC: نیمسال اول 87-86.

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه آموزشی ارتودنسی- دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز (از سال 6/11/1389 تا 1/11/1391)
 • دانشیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 • مسوول کمیته تامین منابع علمی کتابخانه و گروههای آموزشی دانشکده دندانپزشکی.
 • عضو کمیته امتحانات دانشکده دندانپزشکی شیراز.از 19/12/1386 تا کنون
 • رابط مرکز توسعه آموزش پزشکی در بخش ارتودنسی. تا 8/8/90
 • همکار دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 • مسوول کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 • استاد مشاور دانشجویی رشته دندانپزشکی- دانشکده دندانپزشکی شیراز. از بهمن 1386 تا بهمن 1388
 • عضو کمیته اجرایی دومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران- مشهد -1382.
 • عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران- شیراز- 1384.
 • عضو کمیته داوری هشتمین همایش دانشجویان دندانپزشکی ایران- شیراز- 1385.
 • عضو کمیته داوری هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور و نخستین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی در ایران – شیراز- خرداد 1386.
 • عضو کمیته داوری و مدیریت پانل در سیزدهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی ایران- شیراز- 1390.
 • عضو کمیته داوری و مدیریت پانل سیزدهمین همایش سراسری دانشجویان دندانپزشکی ایران- شیراز- 1390.
 • بازرس انجمن ارتودنتیستهای ایران- شاخه فارس
 • مسوول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی شیراز: از 24/8/1389 تا 5/10/1391
 • عضو کمیته اجرایی و مسوول کمیته دانشجویی دومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران- شعبه فارس.آبان 1389
 • ماموریت اداری از طرف دانشکده دندانپزشکی شیراز به مدت 24 ساعت: 27/10/1391
 • ماموریت اداری از طرف دانشکده دندانپزشکی شیراز به مدت 24 ساعت: 11/11/1391

عضو کمیته داوری طرحهای تحقیقاتی

- بررسی روش جدیدی در تعیین اختلال روابط قدامی خلفی فکین درمال اکلوژنهای مختلف.

- دقت مورفولوژی سمفیز و انتگونیال ناچ در پیش بینی الگوی رشد مندیبل.

- بررسی کلینیکی و هیستولوژیکی تاثیر داروی سایکلوسپورین A در حرکت ارتودنتیک دندانی در Rat نر.

- بررسی میزان سطح آگاهی دندانپزشکی عمومی از انواع هپاتیت های ویروسی عفونت HIV.

- بررسی تحلیل رشد دندانهای ثنایای مجاور دندان کانین نهفته در C.T.scan ورادیوگرافی های معمول.

- تعیین و مقایسه نسبت عرضی دندانهای قدامی در فقدان یک طرفه و دو طرفه دندان لترال فک بالا.

- تعیین عوارض رفتاری هیجانی و روانشناسی دستگاه متحرک ارتودنسی در کوکان 10-7 ساله در استان فارس.

- بررسی میکروسکوپیک ترکیبات مختلف طرح مش براکت، نوع رزین و روش دی باندینگ بر سطح مینای دندان پس از دی باندینگ.

- بررسی مقایسه ای تاثیر سرعت cross head  دستگاه اینسترون بر قدرت باند برشی (SBS) و نحوه شکست کامپوزیت Transbond XT.

- بررسی رادیوگرافیک تحلیل اپیکالی ریشه دندانهای ثنایای ماگزیلا در بیماران 18-13 ساله به دنبال ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن دندانهای پری مولر درمال اکلوژنهای مختلف.

- مقایسه اثر استفاده از دهانشویه های گیاهی پرسیکا و ماتریکا با کلرهگزیدین بر تعداد باکتری استرپ موتانس و همچنین کلیه باکتریهای موجود در پلاک میکروبی اطراف براکت ها.

- بررسی خارج دهانی قدرت باند برشی کششی میکروبی ادهزیوهای مختلف ارتودنسی بر مینا.

- تعیین تاثیر رضایت مندی زناشویی افراد با توجه به جنسیت آنها، بر میزان اهمیتی که آنها برای حفظ سلامت و بهداشت دهان و دندان خود قائلند.

- بررسی ارتباط ضایعات تکاملی مینای دندان با وضعیت سلامتی و حوادث زمان تولد و سالهای آغازین زندگی.

- بررسی نمای کلی و خدمات ارتودنسی ارائه شده توسط ارتودنتیستهای ایران در سال 1386.

- بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی ومیزان ARI  دو ادهزیو لایت و سلف کیور در مرحله ری باندینگ با دو روش آماده سازی سطح مینا.

- مقایسه دو روش آماده سازی مینا و دو تکنیک تابش نور در میزان ریزنشت کامپوزیت لایت کیور..

- بررسی دید دانشجویان دندانپزشکی از آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

- بررسی میزان رعایت حقوق بیماران در دانشکده دندانپزشکی شیراز از دیدگاه بیماران.

- بررسی خارج دهانی تاثیر کاربرد پرایمرهای متفاوت روی سطح بیس براکت فلزی بر نحوه شکست و قدرت باند برشی براکت به مینا

- مقایسه سفالومتری تغییرات کرانیوفیشیال بیماران کلاس سه قبل و بعد از درمان با فیس ماسک

- بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی شیراز

- ارزیابی تغییرات دمای پالپ دندانی بدنبال نوشیدن مایعات داغ و سرد در دندانهای براکت گذاری شده و بدون براکت مطالعه آزمایشگاهی

عضو کمیته داوری مقالات در یازدهمین جشنواره غلمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت

عضو کمیته داوری مجلات علمی

 •  بررسی عرض مزیودیستالی دندانها در بیماران مبتلا به شکاف کام و لب و مقایسه آن با بیماران سالم.
 • مقایسه مقدار تحلیل ریشه ی اپیکالی در ثنایای ماگزیلا در بیماران 18-13ساله با مال اکلوژن های کلاس یک، کلاس دو و کلاس سه پس از درمان ارتودنسی ثابت.
 • بررسی میزان شیوع انواع کراس بایت در مدارس ابتدایی شهر یزد.
 • تغییرات موقعیت زبان و فضای دهانی حلقی متعاقب درمان مال اکلوژن  CLIIDIVI با دستگاه فانکشنال.
 •  تغییرات نیمرخ و عرض قوس های دندانی بعد از خارج ساختن چهار پرمولراول و درمان ارتودنسی در بیماران دارای مال اکلوژن کلاس یک.
 • فراوانی اختلالات اندازه دندانهای قدامی به وسیله انالیز بولتون درمال اکلوژن های کلاس III , II, I.
 • بررسی مقایسه ای نیروی اکستنشن و افت نیرو در الاستیکهای لاتکس کارخانجات..
 • تشخیص اتوماتیک مکان لندمارکهای سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران مراجعه کننده به دانشکده.
 • طراحی نرم افزار space analysis و ارزیابی کارایی آن در آنالیز فضا
 • مقایسه بلوغ دندانهای دایمی در افراد با الگوی رشد عمودی و افقی صورت در جمعیت ایرانی
 • بررسی آزمایشگاهی اثر Topacal c-5 روی مینای مجاور براکتهای ارتودنسی
 • بررسی رابطه هیپودنشیا با عرض دندانی در دندانهای فک بالا

طرحهای مصوب پژوهشی

 •  بررسی ضریب همبستگی اندازه دندانهای قدامی و نسبت بولتون با ابعاد عرضی سرو صورت در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شیراز. شماره طرح 3417-86 تاریخ تصویب 17/3/86.
 • بررسی آزمایشگاهی پیچ طراحی شده جدید گسترش فکی و مقایسه – نیرو- فعال سازی آن با سایر انواع در دستگاههای متحرک ارتودنسی. شماره طرح : 2975-85 تاریخ تصویب: 16/5/85.
 • مقایسه میزان پایایی تشخیص نقاط آناتومیک در رادیوگرافی سفالومتری دیجیتال قبل وبعد از بهبود کیفیت بصیری تصویر. شماره طرح: 3630-86
 • بررسی اثر استریلیزاسیون با اتوکلاو قبل و بعد از کاربرد کلینیکی بر خواص مکانیکی سیم ارتودنسی از جنس نیکل تایتانیوم و استیل زنگ نزن. شماره طرح :3623-86
 • بررسی همبستگی شاخص نیاز به درمان ارتودنسی (IOTN) و ارزیابی شخصی بیمار. شماره طرح: 3710-86
 • بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی خواص مکانیکی سیم های ارتودنسی از جنس استیل ضد زنگ در حین انجام MRI.شماره طرح 4393-87 تاریخ تصویب 23/11/87
 • بررسی و مقایسه شکل و ابعاد سلاتورسیکا در نمای لترال سفالومتری در بیماران با ارتفاع صورتی نرمال، کم و زیاد. دفاع در تاریخ: 31/2/90
 • ارزیابی بالینی کلرهگزیدین و اسانس آویشن در حذف استرپتوکوک ویریدانس و کاندیدا از سطح دستگاههای ارتودنسی متحرک. شماره طرح 3889-03-01-90 تاریخ تصویب: 28/2/1391
 • Evaluation of relationship of third molar displacement due to orthodontic treatment and angulation of the apical portion of the root.
  شماره طرح: 4310-37-01-91 تاریخ تصویب: 25/3/1391
 • بررسی اثر تابش لیزر بر استحکام باند براکتهای ارتودنسی به سطوح غیر دندانی با روشهای مختلف آماده سازی سطح. شماره طرح 3751-37-01-90 تاریخ تصویب: 10/9/1390
 •  مقایسه شیب دندانهای قدامی در بیماران با مال اکلوژن کلاس دو و توازی ریشه های دندانهای کانین و پرمولر دوم بین دو روش استریت وایر و استاندارد اج وایز. شماره طرح 4425-37-01-91 تاریخ تصویب: 22/3/1391
 •  مقایسه امتیازدهی به جذابیت چهره در مال اکلوژنهای مختلف بر اساس سن و جنس داوران. شماره طرح 4432-91 تاریخ تصویب: 10/3/1391
 •  بررسی و مقایسه اثر چای و دو نوع دهانشویه مختلف بر الگوی افت نیرو در سه سیستم مختلف اعمال نیرو در ارتودنسی. شماره طرح 2020-37-01-89 تاریخ تصویب: 31/6/1390
 •  مقایسه تاثیر روش های مختلف یادآوری بر میزان حضور بیماران ارتودنسی. شماره طرح 6299-91 تاریخ تصویب: 7/8/91

اچ ایندکس ( h-index)

hindex

اچ ایندکس شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیک‌دانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.
تعریف و هدف
اج ایندکس شاخصی است که می‌توان به وسیله آن محققان تأثیر گذار را از آنهایی که صرفاً تعداد زیادی مقاله منتشر کرده‌اند متمایز نمود. این شاخص همچنین برای مقایسه محققانی که دریک حوزه کاری یکسان فعالیت می‌کنند کاربرد دارد. محاسبه اچ ایندکس توسط پایگاه‌های اسکوپوس، آی اس آی و گوگل اسکالر برای مقالات انگلیسی زبان و نیز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای مقالات فارسی امکان‌پذیر شده است. محاسبه ایندکس اچ بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت می‌گیرد.
به زبان دقیق‌تر، وقتی اچ-ایندکس برای شخصی به میزان h است، یعنی تعداد h مورد اثر انتشاراتی (مثل مقاله) دارد که به هر کدام از آن‌هادست‌کم h بار استناد شده است. مثلاً اگر می‌گوییم ایندکس تأثیرگذاری علمی فردی از طریق ایندکس اچ به میزان ۵ محاسبه شده است، منظورمان این است که این شخص ۵ اثر انتشاراتی، مثل مقاله، دارد که به هر کدام از این ۵ مقاله، دست‌کم ۵ بار استناد شده است.
این ضریب تأثیر کم‌کم دارد جای خیلی از ضریب تاثیرهای دیگر را در این زمینه می‌گیرد. از آنجای که فقط مقالاتی تعیین کننده ضریب اچ هستند که تعداد یادکرد بالایی بدارند، برآورد این نوع ضریب تأثیر بسیار آسان است. Hirsch نشان داد که شناسه اچ تأثیر زیادی در پشیگویی افرادی دارد که بعداً نشان‌های افتخار می‌گیرند از جمله جایزه نوبل. او نشان داد که فیزیکدانان دارای شناسه اچ ۱۲ می‌توانند دانشیار دانشگاه باشند و با شناسه ۱۸ می‌توانند استاد تمام باشند و با ۱۵ تا ۲۰ می‌توانند عضو انجمن فیزیک آمریکا باشند و با بیش از ۴۵ می‌توانند عضو آکادمی ملی علوم در آمریکا باشند.

مطب های ارتودنسی دکتر مرتضی عشاق

چه موقع ارتودنسی کنیم

دانستنی های ارتودنسی

آیا می دانید اندازه دندانهای دائمی‌ ممکن است نسبت به اندازه فک خیلی بزرگ یا کوچک باشند؟ به عنوان مثال، اگر کودکی فک کوچک را از مادر و دندانهای بزرگ را از پدر به ارث برده باشد، دندانها در فک جا نمی‌‌شوند. آیا می دانید براساس پژوهشی که در نوجوانان 13-8 ساله ایرانی انجام شد، اصلی ترین علت ایجاد کننده ناهنجاری فکی، عقب بودن و کوچکی اندازه فک پایین می‌باشد؟

اطلاعات بیشتر

پرسش و پاسخ

آیا دستگاههای ارتودنسی موجب درد و ناراحتی می شوند؟

مرتضی عشاق درمانهای ارتودنسی دردی مانند درد تزریق ندارند بلکه فقط برای یک تا دو روز بعد از هر ویزیت، دندانها کمی حساس می شوند. به مرور که درمان ارتودنسی پیش می رود از این حساسیت نیز کاسته می شود. در مواردی که این حساسیت در 2-1 روز اول آزار دهنده باشد می توان از استامینوفن استفاده نمود. هر چند در این موارد اگر دارویی نیز مصرف نشود پس از سپری شدن 2-1 روز این حساسیت خود به خود برطرف می شود.

اطلاعات بیشتر