مقالات

IOTN NEW

ارتودنسیدر مطالعه ای که جهت بررسی نیاز به ارتودنسی در افراد 14 تا 18 سال انجام دادیم، 1818 دانش آموز را در شهر شیراز مورد معاینه قرار دادیم. با کمک شاخص نیاز به درمان ارتودنسی (IOTN) 59 درصد دانش آموزان نیازی به ارتودنسی نداشتند ولی 28 درصد آنان به میزان متوسط و 11 درصد به شکل قطعی نیاز به درمان ارتودنسی داشتند. این مطالعه همچنین نشان داد که جوانان شیراز نسبتا نیاز کمی به درمان ارتودنسی دارند.

 
 

مطب های ارتودنسی دکتر مرتضی عشاق

چه موقع ارتودنسی کنیم

دانستنی های ارتودنسی

آیا می دانید اندازه دندانهای دائمی‌ ممکن است نسبت به اندازه فک خیلی بزرگ یا کوچک باشند؟ به عنوان مثال، اگر کودکی فک کوچک را از مادر و دندانهای بزرگ را از پدر به ارث برده باشد، دندانها در فک جا نمی‌‌شوند. آیا می دانید براساس پژوهشی که در نوجوانان 13-8 ساله ایرانی انجام شد، اصلی ترین علت ایجاد کننده ناهنجاری فکی، عقب بودن و کوچکی اندازه فک پایین می‌باشد؟

اطلاعات بیشتر

پرسش و پاسخ

آیا دستگاههای ارتودنسی موجب درد و ناراحتی می شوند؟

مرتضی عشاق درمانهای ارتودنسی دردی مانند درد تزریق ندارند بلکه فقط برای یک تا دو روز بعد از هر ویزیت، دندانها کمی حساس می شوند. به مرور که درمان ارتودنسی پیش می رود از این حساسیت نیز کاسته می شود. در مواردی که این حساسیت در 2-1 روز اول آزار دهنده باشد می توان از استامینوفن استفاده نمود. هر چند در این موارد اگر دارویی نیز مصرف نشود پس از سپری شدن 2-1 روز این حساسیت خود به خود برطرف می شود.

اطلاعات بیشتر