نمونه نتایج درمانهای ارتودنسی بیماران ما

اورتودنسی 

ارتدنسی

اورتودونسی

 

اورتودنسی

اورتودنسی دندان

ارتودنسی

همانطور که در تصاویر نمونه نتایج درمانهای اورتدنسی می بینید ارتودونسی می تواند تاثیر بسیار زیادی در زیبایی دندانها و داشتن لبخندی زیبا داشته باشد. چنانچه احساس می کنید دندانهای شما نظم وافعی ندارند و یا خوب جفت نمی شوند حتما با ما مشورت کنید.