نمونه ی ارتودنسی

نمونه ارتودنسی

در برخی بیماران، مشکل اصلی کوچکی و عقب بودن فک پایین است. در این موارد درمان ایده آل انجام ارتودنسی متحرک در سنین رشد می باشد. اگر بیمار از پلاکهای ارتودنسی طبق دستورات متخصص ارتودنسی استفاده نماید، مشکل کوچکی و عقب بودن فک پایین اصلاح می شود و نیمرخ بیمار بهبود می یابد. در بیماری که در تصاویر زیر مشاهده می نمایید ابتدا یک دوره درمان ارتودنسی متحرک جهت تحریک رشد فک پایین انجام شد.  پس از بهبود وضعیت فک، نوبت به ردیف کردن نامرتبی دندانها رسید که نیاز به ارتودنسی ثابت دو فک داشتند. دکتر عشاق مسوولیت درمان دو مرحله ای ایشان را برعهده داشتند و تصاویر بعد از درمان، نشان دهنده ی وضعیت بهبود یافته ی نیمرخ و مرتبی کامل دندانها می باشد.

Image
Image

اگر مشکل جلو زدگی فک در سن رشد درمان نشود، در سن بزرگسالی نیاز به ارتودنسی و جراحی فک خواهد بود. در بیماری که مشاهده می کنید کوچکی و عقب بودن فک بالا و بزرگی و جلوزذگی فک پایین دیده می شود. در این بیمار علاوه بر مشکل فکی، کمبود فضای فکی مشاهده می شود به نحوی که برخی از دندانهای دایمی و اصلی فضای کافی جهت رویش دندانها نداشتند و از بالای لثه رویش یافتند. بهداشت ضعیف دندانها موجب پوسیدگی های وسیع دندانی نیز شده است.
برای درمان این جوان، دکتر عشاق- متخصص ارتودنسی- درمان ارتودنسی ثابت دو فک را آغاز کردند و در میانه ی درمان دو ساله ی ارتودنسی، متخصص جراحی فک و صورت توسط جراحی مشکل فک را اصلاح نمودند. در تصاویر بعد از درمان بهبود وضیت فک و مرتبی دندانها قابل مشاهده است.

Image
Image

یکی از مواردی که نیاز به درمان ارتودنسی دارد ناقرینگی قوس فکی و عدم تقارن خط لبخند می باشد. در بیماری که مشاهده می کنید علاوه بر نامرتبی واضح دندانها، آنچه بیمار را آزار می داد ناقرینگی و کج بودن قوس لبخند بود و درخواست طراحی لبخند داشتند. دکتر عشاق- متخصص ارتودنسی- توسط درمان ارتودنسی ثابت دو فک، هم ردیف بودن دندانها را فراهم نمودند و هم خط لبخند قرینه ای ایجاد کردند.

Image

نمونه ارتودنسی‌های انجام شده توسط دکتر عشاق

مطب های ارتودنسی دکتر مرتضی عشاق

چه موقع ارتودنسی کنیم

دانستنی های ارتودنسی

آیا می دانید اندازه دندانهای دائمی‌ ممکن است نسبت به اندازه فک خیلی بزرگ یا کوچک باشند؟ به عنوان مثال، اگر کودکی فک کوچک را از مادر و دندانهای بزرگ را از پدر به ارث برده باشد، دندانها در فک جا نمی‌‌شوند. آیا می دانید براساس پژوهشی که در نوجوانان 13-8 ساله ایرانی انجام شد، اصلی ترین علت ایجاد کننده ناهنجاری فکی، عقب بودن و کوچکی اندازه فک پایین می‌باشد؟

اطلاعات بیشتر

پرسش و پاسخ

آیا دستگاههای ارتودنسی موجب درد و ناراحتی می شوند؟

مرتضی عشاق درمانهای ارتودنسی دردی مانند درد تزریق ندارند بلکه فقط برای یک تا دو روز بعد از هر ویزیت، دندانها کمی حساس می شوند. به مرور که درمان ارتودنسی پیش می رود از این حساسیت نیز کاسته می شود. در مواردی که این حساسیت در 2-1 روز اول آزار دهنده باشد می توان از استامینوفن استفاده نمود. هر چند در این موارد اگر دارویی نیز مصرف نشود پس از سپری شدن 2-1 روز این حساسیت خود به خود برطرف می شود.

اطلاعات بیشتر

تغییر برنامه روزهای کاری مطب دکتر مرتضی عشاق

از شنبه مورخ 1401/07/16
شنبه و یکشنبه عصر مطب یوسف آباد
دوشنبه صبح و عصر، سه شنبه و چهارشنبه عصر مطب شهران