نکاتی درمورد ارتودنسی ثابت M.B.T

همکاران دندانپزشک عمومی که دروه های کوتاه مدت ارتودنسی ثابت را گذرانده اند و اکنون با روش M.B.T به درمان بیماران مشغولند لازم است به چند نکته توجه نمایند:
در کتاب و دوره های مجاز و غیرمجاز (!) آموزش ارتودنسی ثابت M.B.T مرحله ی پس از سیمهای NiTi روند را سیمهای چهارگوش توضیح داده و مرحله ی طولانی بستن فضا را روی سیمهای ٢٥*١٩ شرح می دهند. اما باید توجه بفرمایید که تحقیقات نشان داده اند که باقی ماندن طولانی مدت این سیمهای سنگین می تواند موجب تحلیل ریشه ی دندانهای قدامی شود. توصیه کاربردی: پس از سیم ١٦ نیتی که دندانها را ردیف می نماید می توانید از این ترتیب استفاده کنید: ١٦ استیل- ١٨ استیل-٢٢*١٦ استیل: می توان بخشی از فضا بستن را روی دو سیم اخیر انجام داد.
البته اگر level دندانها و یا torque آنها دارای اشکال بود باید روی سیمهای ٢٥*١٧ نیتی و سپس استیل ایرادات برطرف شود. اگر نیروها کنترل شده باشد پس از بستن فضاها در صورت نیاز به اصلاح شیب دندانها، یک دوره ی کوتاه مدت ٢٥*١٩ نیتی یا استیل کفایت می کند.